ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ευελιξία στην εξεύρεση λύσεων σε τεχνικά θέματα και σε ειδικές απαιτήσεις έργων όπως επίσης και η συνεχής αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πελατών μας   αποτελούν κύρια συστατικά της επιχειρησιακής μας στρατηγικής.

Τα στελέχη μας παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις τεχνολογικές εξελίξεις συμμετέχοντας σε κάθε σχετική ενημερωτική και επιμορφωτική εκδήλωση στο χώρο της τεχνολογίας του γυαλιού, όπως συνέδρια, διεθνείς εκθέσεις και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

  • Πελατοκεντρική Φιλοσοφία: Συνίσταται στην ανάπτυξη ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες μας και αμφίδρομης επικοινωνίας για την κατανόηση των αναγκών τους και για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων σε μια ξεκάθαρη win-win βάση.
  • Η Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού: Οι άνθρωποι της STAMELOS GLASS, αποτελούν την υπέρτατη αξία και δύναμη παραγωγής τεχνολογικά άρτιων και ποιοτικών προϊόντων.  Οι τεχνικοί της επιχείρησης είναι εκπαιδευμένοι και επιμορφώνονται διαρκώς τόσο για την υψηλής στάθμης παραγωγή ποιοτικών προϊόντων όσο για την άριστη εφαρμογή αυτών στα έργα.
  • Μεταφορικά Μέσα: Λόγω της ιδιαιτερότητας των φορτίων των υαλοπινάκων, η εταιρία μας διαθέτει δικά της μεταφορικά μέσα, ανυψωτικούς γερανούς και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό, για την ασφαλή και άρτια παράδοση των προϊόντων στα έργα των πελατών μας, άπαντα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Όλα τα παραπάνω συγκροτούν ένα ισχυρά δεμένο σύνολο, που  λειτουργεί κάτω το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015, από τον Ελβετικό Φορέα  Πιστοποιήσεων SWISS APPROVAL.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ