ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΒΕΕ
Θέση Κουτρουλάρου ή Ζωοδόχου Πηγής
T.K 34500 Αλιβέρι Ευβοίας

 

Τηλέφωνο

2223024505

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ